Mahmut Yılmaz45 Yaşında - BakkalYalnız yaşayan yaşlı komşusunu her gün ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını karşılamasına yardım ediyor.
Kemal Çelik52 Yaşında - Emekli AvukatBir çocuğun koruyucu ailesi.
Bülent Çetin22 Yaşında - Üniversite ÖğrencisiGörme engelliler için sesli kütüphanede hikayeler kaydediyor.
Ceren Gültekin29 Yaşında - Takı TasarımcısıToplum merkezinde kadınlara takı tasarımı dersi veriyor.
Emre Şentürk40 Yaşında - Göz DoktoruHaftada bir gün çeşitli bakım evlerinde ücretsiz göz muayenesi yapıyor.
Kağan Çağkan24 Yaşında - SporcuHaftada bir gün engelli insanlara kendi spor salonunda ücretsiz spor yaptırıyor.
Nazlı Gül60 Yaşında - Ev HanımıEvinde bir grup arkadaşıyla mantı yapıp satıyor, geliriyle 2 çocuğun okul masraflarına katkıda bulunuyor.
Ali Dağdelen57 Yaşında - MuhasebeciHafatda 1 gün huzurevine giderek yaşlılarla tavla oynamakta.
Pınar Kaya30 Yaşında - Hemşire2 yaşlının evlerine giderek rutin bakımlarını sağlamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

 
Gönül Elçisi Kimdir?
  Özgür iradeyle ve dayanışma ruhu içinde, herhangi bir maddi karşılık beklemeksizin sahip olduğu deneyim beceri ve kaynakları toplumun dezavantajlı gruplarının yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik olarak kullanıp Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vermiş olduğu kurumsal hizmetlere ve çalışmalara katkı sağlayan kişidir.

“Gönül Elçiliği” tanımı insana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan derin anlamlı bir ifadedir. İfadenin derinliği, yapılan işin içinde; akıl, düşünce, deneyim, beceri ve profesyonel uzmanlıklar kadar inanç, değerler ve insan sevgisinin bulunmasından gelmektedir.
Gönül Elçi Olmak İçin Nereye ve Nasıl Başvuru Yapabilirim?
  Gönül Elçiliği konusunda bilgi edinmek ve Gönül Elçisi olmak için iki şekilde başvuru yapılabilir.
 • Gönül Elçiliği konusunda bilgi edinmek ve Gönül Elçisi olmak için iki şekilde başvuru yapılabilir.
 • Doğrudan başvuru: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İl Müdürlükleri
 • İnternet sayfasından başvuru: www.gonulelcileri.gov.tr
Gönül Elçilerinin Çalışma İlkeleri Nelerdir?
  Gönül Elçilerinin verdikleri hizmetler bir zorunluluk değil, kendilerinin özgür iradeleriyle ortaya koydukları bir performans, tavır ve duruştur. Bununla birlikte; verilen hizmetlerin dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılaması, Gönül Elçilerinin memnuniyet/iş tatmini ve orta vadede toplumsal kalkınmaya hizmet etmesi bakımından çalışmaların belli ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

Sağlık ve sosyal hizmetlerinin sunumundaki birinci ilke kişiye zarar vermemektir. Yarar sağlamak ve yardım etmek ise ikinci ilke olmaktadır. Bu nedenle Gönül Elçisi olmanın ulvi bir görev ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğu asla göz ardı edilmeden çalışmaya başlamak gerektiği unutulmamalıdır.

Çalışma ilkeleri; hedef kitle olan dezavantajlı gruplar, çalışma zamanı ve süreler, hizmet içeriği, ekip üyesi olma, hizmeti benimseme ve “İnsan- Odaklı” hizmet anlayışı bakımından ele alınmaktadır ( Daha detaylı bilgi için: www.gonulelcileri.gov.tr sayfasından "Gönül Elçileri Çalışma Rehberi" kitapçığına bakabilirsiniz)
Biz Neden Gönüllü Olmalıyız?
  İnsanlar, yaşadıkları toplumda bireysel veya kitlesel olarak birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Çevreden sağlığa, afetlerden insani yardıma kadar geniş bir alanda ortaya çıkan bu gelişmeler duyarlı insanları bu alanlarda bir şeyler yapma ihtiyacına yöneltmektedir.

Gönüllü olma gerekçeleri toplum yapısı ve kişisel özellikler doğrultusunda çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitliliği kişiler özelinde anlamak; iyi bir iletişim ve işbirliği içinde gönüllü hizmet sunumu ve alımındaki en önemli unsurlar içindedir. Gönüllülük, vermek kadar almaya da yönelik bir etkinliktir. Gönüllülük ile iletişim becerileri, organizasyon yeteneği, kendini keşfetme, karşılıklı öğrenme ve uzmanlık becerileri gelişmektedir.

Gönüllü olma gerekçelerini kişi ve toplum odaklı nedenler olarak iki temel kategoride ele almak mümkündür. Örneğin;

Kişi odaklı nedenler;
 • Bir inanca bağlılığını göstermek,
 • Hayatına değişiklik katmak,
 • Başkalarına yardım ederek kendini iyi hissetmek,
 • Sahip olduklarını paylaşmak,
 • Bilgi, beceri ve deneyimleri paylaşmak,
 • Başkalarına örnek/ model olarak takdir ve övgü kazanmak,
 • Belirli bir konuda yetki ve yetkinlik kazanmak,
 • Kendisini ihtiyaç duyulan birisi olarak görmek,
 • Sosyal bir çevre ve konum edinmek,
 • Aidiyet duygusunu yaşamak,
 • Ekip çalışmasının parçası olmak,
 • Kendini geliştirmektir.

Toplum odaklı nedenler;
 • Kamu yararı faaliyetlere katkıda bulunmak,
 • Toplumsal bir soruna çözüm bulmak,
 • İnandığı ve güvendiği bir çalışmayı veya kuruluşu desteklemek,
 • İnsan kaynağı ihtiyacına katkı vermek,
 • Temsil ettiği kurumun/ toplumun/ grubun tanıtımına aracı olmaktır.
Gönüllüler Neden Önemlidir?
 
 • Kurumların/sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerden destek alması başarı göstergesi olup, tanınırlıklarını artırır.
 • Devlet ile toplum arasında köprü görevi görürler
 • Devlet ile toplum arasında birer iletişim aracıdırlar.
 • Mevcut hizmet ve çalışmaların toplum tarafından görülmesini sağlarlar.
 • Yapılan çalışmaların başarısını artırırlar.
 • Hizmetlerin sunum ve kullanımının daha etkili olmasını sağlarlar.
 • Profesyonel olarak çalışan ekibe moral oluştururlar.
 • İnsan kaynaklarının güçlendirilmesine katkı sağlarlar.
 • Toplum kalkınmasındaki çalışmalarda katılım ve katkı kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlarlar.
Gönüllülerin Yapmaması Gereken İşler
  Ekonomiye ve sosyal kalkınmaya çok büyük katkıları olan gönüllülük hiçbir zaman devlet hizmetlerinin yerini alacak bir şey değildir.

Gönüllülerin toplumsal sorunlara duyarlılığı ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri bugünün ve geleceğin inşasına, toplumun tüm farklılık ve zenginliklerini keşfetmeye, bir arada ve birlikte yaşayabilme becerilerimizin gelişmesine büyük fırsat yaratmaktadır. Dolayısıyla gönüllüler, gönüllü çalışmayı plansız programsız, sorumluluk üstlenmeden, istendiği zaman vazgeçilecek bir lütuf olarak görmemelidir. Ancak kurumlar/sivil toplum kuruluşları da gönüllüleri istedikleri her şeyi yaptırabilecekleri ellerin altında ücretsiz işgücü olarak algılanmamalıdır. Böyle bir yaklaşım, gönüllünün kendisini mekanik bir araç gibi görmesine ve bir süre sonra toplumsal çalışmalardan uzaklaşmasına yol açabilmektedir.
Gönüllüğün Önündeki Engeller Nelerdir?
  Ülkemizde gönüllü çalışmalara katılımında toplumun en dinamik ve enerjisi en yüksek kesimini oluşturan gençlerin yanı sıra emekli olmuş belli bir alanda birikimi olan ancak bunu kullanmayan/kullanılmayan çok büyük potansiyel söz konusudur. Gönüllü katılımın önündeki engellerin başında; bireylerde oluşan gönüllülük algısının ağırlıklı olarak maddi yardım sağlama veya çıkar bekleme olarak oluşması, dolayısıyla insan kaynağı olarak gönüllü katılımın göz ardı edilmesi, bireylerin gönüllük faaliyetlerine nasıl ve nereden başlayacakları hakkında bilginin yetersizliği ve katkı sağlanabilecek alanlara yönlendirilmelerinin eksikliği gelmektedir. Ayrıca kamu ve sivil toplum örgütlerinin önündeki en önemli kısıtlayıcı faktörler arasında insan kaynaklarına ilişkin sorunlar ve sürdürebilir bir finansman sağlamada yetersizlik yer almaktadır.
Kübra Beyza33 Yaşında - Resim ÖğretmeniHaftada bir gün hastaneye giderek hasta çocuklara resim dersi veriyor.
Gülce Özkan37 Yaşında - PsikologŞiddet mağduru kadınlara hafta bir kez psikososyal destek veriyor.
Suat Yıldırım30 Yaşında - MimarHaftada bir gün korunmaya muhtaç çocuklara kitap okuyor.
Nurdan Karakuş45 Yaşında - TerziHaftada bir gün 3 şiddet mağduru kadına terzilik öğretiyor.
Rıza Salman28 Yaşında - SosyologSivil toplum kuruluşlarına proje hazırlama desteği veriyor.
Ahmet Çalışkan27 Yaşında - Müzisyen3 çocuğa saz çalmasını öğretiyor.
Gül Kılıç22 Yaşında - Üniversite ÖğrencisiHaftada 2 gün engelli çocuklarla vakit geçiriyor.
Samet Demir26 Yaşında - KuaförAyda bir kez bir ilköğretim okuluna gidip çocukların saçlarını kesiyor.
Burak Yeterli24 Yaşında - Tercüman5 lise öğrencisine haftada bir gün ingilizce dersi veriyor.
Her hakkı saklıdır. © T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adres: Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Çankaya/ANKARA . Tel : +90 (312) 296 60 00